Temel Değerlerimiz

Empati
Hukuka Bağlılık
Maneviyata Saygı
Güvenilirlik
Adalet ve Hakkaniyet
Tarafsızlık
Etkinlik ve Verimlilik
Şeffaflık
Sorumluluk Bilinci
Sürekli Gelişim
Hür irade
Katılımcılık ve Demokrasi